گواهینامه پذیرش مقاله با عنوان چالش های حضور بخش های غیر دولتی در صنعت نفت و گاز و لزوم ایجاد نهاد ناظم (رگولاتوری)

گواهینامه پذیرش مقاله با عنوان چالش های حضور بخش های غیر دولتی در صنع...

این گواهینامه به مقاله با عنوان چالش های حضور بخش های غیر دولتی در صنعت نفت و گاز و لزوم ایجاد نهاد ناظم (رگولاتوری) دریافت شده که توسط حسینعلی امدی گرجی (دبیر همایش) به ایشان اهدا شده است/....
لوح تقدیر مهندس علی بختیار در نظارت و بازرسی امور نفت در سال 1389

لوح تقدیر مهندس علی بختیار در نظارت و بازرسی امور نفت در سال ۱۳۸۹...

لوح تقدیر مهندس علی بختیار در نظارت و بازرسی امور نفت در سال 1389 به دلیل تلاشهای ایشان در بدست آوردن رتیه اول ارزیابی عملکرد برای اداره کل نظارت و بازرسی امور نفت از طرف مدیریت نظارت و بازرسی امور ن...
لوح تقدیر از سازمان بازرسی کل کشور

لوح تقدیر از سازمان بازرسی کل کشور

لوح تقدیر از سازمان بازرسی کل کشور که مهندس علی بختیار آنرا در سال 1383 بواسطه برگزاری کامل و منظم نمایشگاه , توسط ولی ا... خبر( معاون برنامه ریزی و امور مجلس و مسوول برگزاری نمایشگاه) به ایشان اهدا...